Informacije

Vreme poseta

Posete:

radnim danom: 15.30 – 17.30

nedeljom i praznikom: 10.00 – 17.30

Procedura smeštaja

Obratite se Centru za socijalni rad opštine u kojoj ste prijavljeni kao stanovnik, koji je uputni organ. Tamo ćete predati potrebnu dokumentaciju:
1. zahtev za smeštaj
2. lična karta
3. overena zdravstvena legitimacija
4. izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
5. ček od penzije
6. nalaz neuropsihijatra (sa dijagnozom, terapijom i nalazom testa MMSE)
7. nalaz interniste (sa dijagnozom i terapijom)
8. očitan RTG snimak pluća
9. nalaz krvi Waserman
10. srodnička izjava

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone Ustanove: 022/472-699, 478-588, 478-539, faks: 478-729
Lokali:
• socijalni radnici 513
• psiholog 504
• glavna sestra 514
• medicinska služba 508
• blagajna 511

Cenovnik usluga smeštaja

{aridoc engine=“google“ width=“600″ height=“750″}images/Cenovnik01102015.pdf{/aridoc}

CENOVNIK USLUGA SMEŠTAJA

 

OBJEKAT „A“ (22610)

1. NEZAVISNI KORISNICI: (200-209)                  mesečna c.                      dnevna cena

                                                                                               (30.dana)          (31.dan)

          jednokrevetna garsonjera                          38.549.00        1.285.00         1.243.50

          dvokrevetna garsonjera                             34.694.00        1.156.50          1.119.20

          dvokrevetni apartman                               34.694.00        1.156.50          1.119.20

          jednokrevetna soba                                   30.839.00        1.028.00            994.80

 

2. POLUZAVISNI KORISNICI: (210-219,299)

          jednokrevetna garsonjera                          40.857.00        1.361.90          1.318.00

          dvokrevetna garsonjera                             36.771.00        1.225.70          1.186.20

          dvokrevetni apartman                               36.771.00        1.225.70          1.186.20

          jednokrevetna soba                                   32.686.00        1.089.50          1.054.40

 

3. ZAVISNI KORISNICI: ( 220-229)

          jednokrevetna garsonjera                          52.524.00        1.750.80          1.694.30

          dvokrevetna garsonjera                             47.272.00        1.575.70          1.524.90

          dvokrevetni apartman                               47.272.00        1.575.70          1.524.90

          jednokrevetna soba                                   42.019.00        1.400.60          1.355.50

 

OBJEKAT „B“ (22620)

 

            –    nezavisni korisnici (200-209)                     23.133.00           771.10             746.20

          poluzavisni korisnici (210-219,299)          25.875.00           862.50             834.70

          zavisni korisnici (220-229)                        33.267.00        1.108.90          1.073.10

 

 

OBJEKAT „C“ (22630)

          nezavisni korisnici (200-209)                    23.133.00           771.10              746.20

          poluzavisni korisnici (210-219,299)          25.875.00           862.50              834.70

          zavisni korisnici (220-229)                        33.267.00        1.108.90          1.073.10

 

Cenovnik donet na osnovu Rešenja o cenama usluga ustanova socijalne zaštite broj:

 

 

338-00-00012/2015-09 od 01.10.2015. godine donetog od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike sa primenom od 01.10.2015. godine.