Služba socijalnog rada

Usluge stručnog socijalnog rada se pružaju  korisnicima Ustanove multidisciplinarno, angažovanjem dva  socijalna radnika, kao i jednog psihologa, putem individualnog ili grupnog socijalnog rada sa korisnicima. U ovoj službi takođe su angažovana i dva radno-okupaciona terapeuta.

Zdravstveno-higijenska služba​

Posebna pažnja se posvećuje pružanju usluga nege, lečenja i preventive a takođe i redovnim predavanjima iz oblasti zdravstvene zaštite.  U okviru ove službe  posebna pažnja se posvećuje održavanju vrhunske higijene korisnika, njihove garderobe i soba, zajedničkih prostorija kao i dvorišnog prostora. Korisnicima je na raspolaganju frizerski salon.

Služba ishrane korisnika

Kuhinja i dve trpezarije u Ustanovi su opremljene najsavremenijom tehničkom opremom a mesečni jelovnik za korisnike se usklađuje sa njihovim zdravstvenim stanjem. Posebno se obraća pažnja na potrebe korisnika obolelih od dijabetesa i drugih obolenja koja usmeravaju na specifične načine ishrane.

LIKOVNA SEKCIJA
Hor
SPORTSKA SEKCIJA

Smeštajni kapaciteti Ustanove

U okviru Gerontološkog centra „Srem“ za smeštaj starih lica obezbeđeno je ukupno 285 mesta u tri objekta.

Objekat „A“ raspolaže kapacitetima visokog standarda, odnosno jednokrevetnim i dvokrevetnim garsonjerama i apartmanima, koji prema predviđenim standardima obezbeđuju traženi kvalitet smeštaja.

Objekat „B“ pruža usluge nižeg standarda stanovanja. U ovom objektu se nalazi bolnički deo kao i stacionarni deo, gde se smeštaju korisnici zavisnih kategorija.

 objektu „C“ je smeštaj za poluzavisnu i zavisnu kategoriju korisnika.

Računovodstveno - finansijska služba

Rad ove službe se odvija u skladu sa potrebama Ustanove kao i svih zakonskih propisa koji se kontinuirano prate i primenjuju u našoj Ustanovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativno - tehnička služba

Rad ove službe je usklađen sa svim zakonskim propisima kao i normativnim aktima Ustanove a prati potrebe same Ustanove, svih zaposlenih radnika kao i korisnika koji se nalaze kod nas na smeštaju. U ovoj službi pored administrativno – pravnog posla obavlja i redovno tehničko odražavanje objekta, kao i obezbeđenje ustanove, a poseduje i adekvatan vozni park.