Ruma se nalazi na 45. uporedniku, 15km od 20. meridijana, na 111m nadmorske visine.

Kontakt

Radno vreme administrativnih službi Gerontološkog centra „Srem“ je svakog radnog dana od 07:00 do 14:30.

 

               

Pavlovačka 126,
22400 Ruma
Republika srbija

022/472-699,
022/478-588
022/478-539

022/478-729

office@gcsrem.co.rs 

Jelena Ovcin – V.D. DIREKTOR

   022/472-699, lokal: 502

    jelena.ovcin@gcsrem.co.rs

Dragan Ristić – RUKOVODILAC
FINANSIJSKO- RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

     022/472-699, lokal: 506

      dragan.ristic@gcsrem.co.rs

Sanja Kovačević Vuković – PRAVNIK-SEKRETAR

  022/472-699, lokal: 505

  sanja.vukovic@gcsrem.co.rs

Aleksandar Filipović – RUKOVODILAC POSLOVA
INVESTICIONOG/TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

  022/472-699, lokal: 540

 aleksandar.filipović@gcsrem.co.rs

Jelena Novaković – PSIHOLOG

  022/472-699, lokal: 504

 psiholog@gcsrem.co.rs

Milica Jevtić Đorđević– SOCIJALNI RADNIK

  022/472-699, lokal: 513

  soc.radnik@gcsrem.co.rs

Mirjana Crnčević – SOCIJALNI RADNIK

  022/472-699, lokal: 513

  mirjana.markovic@gcsrem.co.rs

Dr Magdalena Trivić – Hondus– DOKTOR MEDICINE

 022/472-699 lokal:  516

 magdalena.trivic@gcsrem.co.rs

Dr Aleksandra Pandilović – DOKTOR MEDICINE

 022/472-699 lokal:  517

 aleksandra.pandilovic@gcsrem.co.rs

Milica Đurić – GLAVNA SESTRA

  022/472-699, lokal: 514

  milica.djuric@gcsrem.co.rs

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI GC „SREM“ RUMA

 Sanja Kovačević-Vuković

   022/472-699, lokal: 505

     sanja.vukovic@gcsrem.co.rs