Procedura smeštaja

Obratite se Centru za socijalni rad opštine u kojoj ste prijavljeni kao stanovnik, koji je uputni organ. Tamo ćete predati potrebnu dokumentaciju:
1. zahtev za smeštaj
2. lična karta
3. overena zdravstvena legitimacija
4. izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
5. ček od penzije
6. nalaz neuropsihijatra (sa dijagnozom, terapijom i nalazom testa MMSE)
7. nalaz interniste (sa dijagnozom i terapijom)
8. očitan RTG snimak pluća
9. nalaz krvi Waserman
10. srodnička izjava

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone Ustanove: 022/472-699, 478-588, 478-539, faks: 478-729
Lokali:
• socijalni radnici 513
• psiholog 504
• glavna sestra 514
• medicinska služba 508
• blagajna 511

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *