Јавне набавке

Позив за подношење понуда у отвореном поступку ЈН – опрема за кухињу и вешерај

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке:

техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности .

Предмет јавне набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 


Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 
Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке природног гаса

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке природног гаса објављена је на Порталу за јавне набавке. Измењену конкурсну документацију у поступку јавне набавке природног гаса можете преузети са следеће линка: конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке – Прехрамбени производи

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке:

храна, намирнице 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Санитетски материјал

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности .

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.