Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV – Bolnički kreveti

Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti .

Predmet javne nabavke: dobra .

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka: 
Poziv za podnošenje ponuda,
Konkursna dokumentacija.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *