Позиви и конкурсна документација

Продужење рока за достављање и отварање понуда у отвореном поступку јавне набавке – природни гас

На Порталу за јавне набавке објављено је продужење рока за достављање и отварање понуда у отвореном поступку јавне набавке – природни гас.

Обавештење о продужењу рока можете видети на следећем линку испод

Продужење рока

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке – Природни гас

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке .

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике.

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА ЈИСУСЗ МОДУЛОМ КАДРОВИ И ПЛАТЕ

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке:

рачунарске и друге везане услуге. 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Електрична енергијаВрста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке:


добра у области енергетике 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – МОТОРНО ГОРИВО

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке:

горива и мазива.

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.