O nama

Gerontološki centar „Srem“ Ruma je počeo sa radom 1976.godine. Naziv Ustanove je Gerontološki centar „Srem“ Ruma. Sedište Gerontološkog centra je Ruma, Pavlovačka 126. Gerontološki centar „Srem“ u Rumi je ustanova socijalne zaštite penzionera i drugih starih lica, koja svoju delatnost organizuje na osnovu zakonskih propisa i normativnih akata i to pre svega, Zakona o socijalnoj zaštiti RS, Statuta Ustanove i drugih propisa i normativnih akata iz oblasti socijalne zaštite. Osnovni zadatak Ustanove, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti RS, jeste pružanje usluge domskog smeštaja korisnicima kojima se obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i zdravstvena zaštita. Domski smeštaj se obezbeđuje korisnicima kojima se ne može obezbediti ostanak u njihovoj prirodnoj porodici ili neka druga usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Poslovanje ustanove GC „Srem“ Ruma odvija se kroz rad sledećih službi:

  • Služba socijalnog rada
  • Zdravstveno – higijenska služba
  • Služba ishrane korisnika
  • Računovodstveno – finansijska služba
  • Administrativno – tehnička služba.