Procedura smeštaja

Obratite se Centru za socijalni rad opštine u kojoj ste prijavljeni kao stanovnik, koji je uputni organ. Tamo ćete predati potrebnu dokumentaciju:

  1. zahtev za smeštaj
  2. lična karta
  3. overena zdravstvena legitimacija
  4. izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
  5. ček od penzije
  6. nalaz neuropsihijatra (sa dijagnozom, terapijom i nalazom testa MMSE)
  7. nalaz interniste (sa dijagnozom i terapijom)
  8. očitan RTG snimak pluća
  9. nalaz krvi Vaserman, Hepatitis B, C i HIV
  10. srodnička izjava

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefone Ustanove: 022/472-699, 478-588, 478-539, faks: 478-729
Lokali:
• socijalni radnici 513
• psiholog 504
• glavna sestra 514
• medicinska služba 508
• blagajna 511