OBJEKAT "A"

NEZAVISNI KORISNICI

POLUZAVISNI KORISNICI

ZAVISNI KORISNICI

OBJEKAT "B"

OBJEKAT "C"