Poziv za podnošenje ponuda u postuku JNMV – OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH GERONTOLOŠKOG CENTRA „SREM“ RUMA

Datum objavljivanja:

13.09.2013.

 

Vrsta postupka:

Javna nabavka male vrednosti.

 

Predmet javne nabavke:

finansijske usluge: usluge osiguranja; bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata i usluga Narodne banke Srbije) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *