Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV- Prirodni gas

Vrsta postupka:  postupak javne nabavke male vrednosti     Predmet javne nabavke:  dobra u oblasti energetike.      Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka: Poziv za podnošenje ponuda,
Konkursna dokumentacija.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *