Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV- sanitetski materijal

Vrsta postupka:

postupak javne nabavke male vrednosti.

Vrsta predmeta:

Dobra.

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa Portala za javne nabavke na sledećem linku

 

 

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *