Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV – ORMARI

Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti

Predmet javne nabavke:
kancelarijska i druga oprema u objektima 


Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka: Poziv za podnošenje ponuda,
Konkursna dokumentacija.


Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *