Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke – Prirodni gas

Vrsta postupka: otvoreni postupak javne nabavke .

Predmet javne nabavke:

dobra u oblasti energetike.

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka: 

Poziv za podnošenje ponuda,
Konkursna dokumentacija.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *