Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku JN – IZGRADNJA PARKING PROSTORA

Vrsta postupka: otvoreni postupak

Predmet javne nabavke:

opšte građevinski radovi 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka: 

Poziv za podnošenje ponuda,
Konkursna dokumentacija.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *