Obeležavanje 20 godina likovne kolonije ustanove GC „Srem“ Ruma

Otvaranje izložbe je obeležio susret tri umetnosti: poeziju su prikazali korisnici GC „Srem“ Ivanka Burčik, Vukosava Filipović i Nikola Beus, a muzika je zastupljena klavirskim kompozicijama koje je izvela Iva Babić iz iriškog ogranka Osnovne muzičke škole „Teodor Toša Andrejević“ iz Rume. Izložene su 42 slike i tri skulpture od 40 autora, koji su tokom proteklih 20 godina bili učesnici kolonija u GC „Srem“.