Odjavljena epidemija u Gerontološkom centru „Srem“

 Zavod za javno zdravlje u Sremskoj MItrovici je odjavio epidemiju akutnog norovirusnog gastroenteritisa u Gerontološkom centru „Srem“, te se OBUSTAVLJA ZABRANA POSETA USTANOVI I PRIJEM NOVIH KORISNIKA.