Позиви и конкурсна документација

ЈНМВ- ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ И ПОЗАМАНТЕРИЈА

Датум објављивања:

28.03.2014.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

Позив за подношење понуда у постуку ЈНМВ – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА, АПАРАТА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ

Датум објављивања:

31.12.2013.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

услуге одржавања и поправке 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка. 

 

Позив за подношење понуда у постуку ЈНМВ – САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум објављивања:

26.12.2013.

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка. 

 

Позив за подношење понуда у постуку ЈНМВ – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Датум објављивања:

06.01.2014.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

Позив за подношење понуда у постуку ЈНМВ – Гориво

Датум објављивања:

08.10.2013.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

горива и мазива 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

 

Позив за подношење понуда у постуку ЈНМВ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ“ РУМА

Датум објављивања:

13.09.2013.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Моторна горива

Датум објављивања:

13.09.2013.

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

Предмет јавне набавке:

горива и мазива.

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.