Позиви и конкурсна документација

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум објављивања:

12.01.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ

Датум објављивања:

12.01.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ХИДРОМАСАЖНЕ КАДЕ

Датум објављивања:

06.01.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)  

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ОСИГИРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА

Датум објављивања:

21.10.2014.

Врста поступка:

отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке:

финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије)  

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ОП- МОТОРНО ГОРИВО

Датум објављивања:

21.10.2014.

Врста поступка:

отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке:

горива и мазива 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

Опрема за вешерај – машина за прање веша

Датум објављивања:

19.11.2014.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОСТАЛЕ ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ И РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Датум објављивања:

17.12.2013.

 

Врста поступка:

отворени поступак.

 

Предмет јавне набавке:

храна, намирнице   

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

Објекат за потребе физикалне треапије

Датум објављивања:

12.09.2014.

 

Врста поступка:

отворени поступак.

 

Предмет јавне набавке:

опште грађевински радови  

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ЈНМВ- МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША

Датум објављивања:

21.08.2014.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ЈНМВ- КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум објављивања:

28.03.2014.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.