Menu

Позиви и конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке опрема за кухињу и вешерај

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке опрема за кухињу и вешерај је објављено на Порталу за јавне набавке. Обавештење можете преузети са следећег линка Обавештење.

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке хране

Обаштавамо вас да су закључени уговори у отвореном поступку јавне набавке хране. Обавештења су објављена на Порталу за јавне набавке. Обавештења по партијама намирница можете видети на следећим линковима:

Одлука о додели уговора у отвореном поступку ЈН – Прехрамбени производи

На Порталу за јавне набавке објављене су одлуке о додели уговора у отвореном поступку ЈН – Прехрамбени производи. Одлуке су објављене такстаивно за сваку намирницу посебно:

роба широке потрошње,

месо и прерађевине од меса,

воће и поврће,

млеко и млечни производи,

хлеб.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку ЈН – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке:

опште грађевински радови 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.