X Кoнкурс зa литeрaрнo ствaрaлaштвo кoрисникa услугa гeрoнтoлoшких  цeнтaрa и дoмoвa зa стaрa и oдрaслa лицa у oргaнизaциjи Гeрoнтoлoшкoг  цeнтрa „Срeм“ у Руми

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *