Румa сe нaлaзи нa 45. упoрeднику, 15км oд 20. мeридиjaнa, нa 111м нaдмoрскe висинe.

Контакт

Радно време административних служби Геронтолошког центра „Срем“ је сваког радног дана од 07:00 до 14:30.

 

               

Павловачка 126,
22400 Рума
Република србија

022/472-699,
022/478-588
022/478-539

022/478-729

office@gcsrem.co.rs 

Др Зоран Славујевић – ДИРЕКТОР

   022/472-699, локал: 502

    zoran.slavujevic@gcsrem.co.rs

Драган Ристић – РУКОВОДИЛАЦ
ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

     022/472-699, локал: 506

      dragan.ristic@gcsrem.co.rs

Сања Ковачевић Вуковић – ПРАВНИК-СЕКРЕТАР

  022/472-699, локал: 505

  sanja.vukovic@gcsrem.co.rs

Александар Филиповић – РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА
ИНВЕСТИЦИОНОГ/ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

  022/472-699, локал: 540

 aleksandar.filipović@gcsrem.co.rs

Јелена Новаковић – ПСИХОЛОГ

  022/472-699, локал: 504

 psiholog@gcsrem.co.rs

Даница Јеремић – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

  022/472-699, локал: 513

  danica.jeremic@gcsrem.co.rs

Мирјана Црнчевић – СОЦИЈАЛНИ РАДНИК

  022/472-699, локал: 513

  mirjana.markovic@gcsrem.co.rs

Др Александра Бранковић Дакић– ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 022/472-699 локал:  516

 aleksandra.brankovic@gcsrem.co.rs

Др Александра Пандиловић – ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 022/472-699 локал:  517

 aleksandra.pandilovic@gcsrem.co.rs

Милица Ђурић – ГЛАВНА СЕСТРА

  022/472-699, локал: 514

  milica.djuric@gcsrem.co.rs

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ГЦ „СРЕМ“ РУМА

   022/472-699, локал: 505

    licezastitapodataka​@gcsrem.co.rs