Pozivi i konkursna dokumentacija

KANCELARIJSKI MATERIJAL

Datum objavljivanja:

12.01.2015.

 

Vrsta postupka:

postupak javne nabavke male vrednosti 

 

Predmet javne nabavke:

potrošni materijal (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

TEKSTILNI PROIZVODI

Datum objavljivanja:

12.01.2015.

 

Vrsta postupka:

postupak javne nabavke male vrednosti 

 

Predmet javne nabavke:

potrošni materijal (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

HIDROMASAŽNE KADE

Datum objavljivanja:

06.01.2015.

 

Vrsta postupka:

postupak javne nabavke male vrednosti 

 

Predmet javne nabavke:

tehnička oprema za obavljanje delatnosti (uređaji, mašine, aparati, mehanizacija i sl.)  

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

OSIGIRANJE IMOVINE I LICA

Datum objavljivanja:

21.10.2014.

Vrsta postupka:

otvoreni postupak 

 

Predmet javne nabavke:

finansijske usluge: usluge osiguranja; bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata i usluga Narodne banke Srbije)  

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

OP- MOTORNO GORIVO

Datum objavljivanja:

21.10.2014.

Vrsta postupka:

otvoreni postupak 

 

Predmet javne nabavke:

goriva i maziva 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

Oprema za vešeraj – mašina za pranje veša

Datum objavljivanja:

19.11.2014.

 

Vrsta postupka:

postupak javne nabavke male vrednosti 

 

Predmet javne nabavke:

tehnička oprema za obavljanje delatnosti (uređaji, mašine, aparati, mehanizacija i sl.) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

Objekat za potrebe fizikalne treapije

Datum objavljivanja:

12.09.2014.

 

Vrsta postupka:

otvoreni postupak.

 

Predmet javne nabavke:

opšte građevinski radovi  

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

JNMV- MAŠINA ZA SUŠENJE VEŠA

Datum objavljivanja:

21.08.2014.

 

Vrsta postupka:

Javna nabavka male vrednosti.

 

Predmet javne nabavke:

tehnička oprema za obavljanje delatnosti (uređaji, mašine, aparati, mehanizacija i sl.) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

JNMV- KANCELARIJSKI MATERIJAL

Datum objavljivanja:

28.03.2014.

 

Vrsta postupka:

Javna nabavka male vrednosti.

 

Predmet javne nabavke:

potrošni materijal (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.