Informacije o korisnicima možete dobiti na sledeće brojeve telefona:

ZDRAVSTVENA SLUŽBA

DR ALEKSANDRA PANDILOVIĆ:

022472699 LOKAL: 517

DR MAGDALENA TRIVIĆ HONDUS: 022472699 LOKAL: 516

MILICA ĐURIĆ – GLAVNA SESTRA:

022472699 LOKAL: 514

SLUŽBA SOCIJALNOG RADA

MIRJANA CRNČEVIĆ – SOCIJALNA RADNICA:

022472699 LOKAL: 513

JELENA NOVAKOVIĆ – PSIHOLOG: 022472699 LOKAL: 504