Ruma se nalazi na 45. uporedniku, 15km od 20. meridijana, na 111m nadmorske visine.

Kontakt

Radno vreme administrativnih službi Gerontološkog centra „Srem“ je svakog radnog dana od 07:00 do 14:30.

 

               

Pavlovačka 126,
22400 Ruma
Republika srbija

022/472-699,
022/478-588
022/478-539

022/478-729

office@gcsrem.co.rs 

Dr Zoran Slavujević – direktor

   022/472-699, lokal: 502

    zoran.slavujevic@gcsrem.co.rs

Dragan Ristić – šef računovodstva  

     022/472-699, lokal: 506

      dragan.ristic@gcsrem.co.rs

Sanja Kovačević Vuković – sekretar pravnik

  022/472-699, lokal: 505

  sanja.vukovic@gcsrem.co.rs

Aleksandar Filipović – šef odseka za tehničke poslove

  022/472-699, lokal: 540

 aleksandar.filipović@gcsrem.co.rs

Jasmina Brašančević – psiholog

  022/472-699, lokal: 504

 gcsrem.jasmina.brasancevic@gmail.com

Ljiljana Mihajlović – socijalna radnica

  022/472-699, lokal: 513

  ljiljana.mihajlovic@gcsrem.co.rs

Danica Jeremić – diplomirana socijalna radnica

  022/472-699, lokal: 513

  danica.jeremic@gcsrem.co.rs

Mirjana Marković – diplomirana socijalna radnica

  022/472-699, lokal: 513

  mirjana.markovic@gcsrem.co.rs

Dr Aleksandra Branković – doktor medicine

 022/472-699 lokal:  516

 aleksandra.brankovic@gcsrem.co.rs

Dr Aleksandra Pandilović -doktor medicine

 022/472-699 lokal:  517

 aleksandra.pandilovic@gcsrem.co.rs

Milica Đurić – glavna sestra

  022/472-699, lokal: 514

  milica.djuric@gcsrem.co.rs

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI GC „SREM“ RUMA

   022/472-699, lokal: 505

    licezastitapodataka​@gcsrem.co.rs