Službe

Služba socijalnog rada

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom margin=15 slider:windowSize=“450px“}kapacitet/socsluzba{/gallery}

Poseban značaj u Ustanovi ima upravo ova služba, koja pruža usluge socijalnog rada, psihološku dijagnostiku i tretman kao i radno-okupacionu terapiju korisnika. 

Usluge stručnog socijalnog rada se pružaju  korisnicima Ustanove multidisciplinarno, angažovanjem dva  socijalna radnika, kao i jednog psihologa, putem individualnog ili grupnog socijalnog rada sa korisnicima. U ovoj službi takođe su angažovana i dva radno-okupaciona terapeuta.

Putem usluga stručnog socijalnog rada svakom korisniku se omogućuje uspešna adaptacija i integracija u novu socijalnu sredinu, poboljšava se komunikacija korisnika, rešavaju se njihove socijalne poteškoće i krizne situacije vezane za starost i starenje.

U okviru radno-okupacione terapije organizovan je rad u sekcijama kao što su hor, folklor, literarna sekcija, likovna sekcija a osim toga korisnici učestvuju u različitim društvenim igrama kao što su bingo, tombola, kviz, šah, domine i drugo. Organizuju se različite rekreativne aktivnosti, ekskurzije, posete pozorišnim i filmskim predstavama kao i aktivno učešće korisnika u svim društvenim manifestacijama u našem gradu.

Zdravstveno-higijenska služba

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom_margin=15 slider:windowSize=“500px“}kapacitet/Zdravhigijena{/gallery}

Gerontološki centar “Srem” u Rumi ima 2 lekara, 18 medicinskih sestara, 2 fizioterapeuta, a kontinuirano se angažuju lekari specijalisti, fizijatar, internista, neuropsihijatara i stomatolog, u ovoj službi rade 33 negovateljice i 9 spremačica. 

Organizacija pružanja zdravstvene usluge i nege odvija se u sva tri objekta Ustanove, svaki od objekata raspolaže lekarskim ambulantama, a objekat “C” poseduje i stomatološku ordinaciju.

U dvorišnom delu i neposrednoj blizini objekta “B” nalazi se sala za fizikalnu rehabilitaciju korisnika.

Posebna pažnja se posvećuje pružanju usluga nege, lečenja i preventive a takođe i redovnim predavanjima iz oblasti zdravstvene zaštite. Medicinski i socijalni radnici Ustanove kontinuirano doprinose zdravstvenom obrazovanju korisnika i sagledavanju njihovih potreba koja neka zdravstvena stanja nalažu.

Ova služba ima veoma dobru saradnju sa Domom zdravlja u Rumi, što se naročito odnosi na Hitnu službu, a takođe je ostvarena kontinuirana saradnja sa Opštom bolnicom u Sremskoj Mitrovici.Posedujemo i vlastito sanitetsko vozilo koje je uvek u funkciji zdravstvenih potreba korisnika.

U okviru ove službe  posebna pažnja se posvećuje održavanju vrhunske higijene korisnika, njihove garderobe i soba, zajedničkih prostorija kao i dvorišnog prostora. Korisnicima je na raspolaganju frizerski salon.

Služba ishrane korisnika

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom margin=15}kapacitet/sluzbaishrane{/gallery}

Služba ishrane raspolaže adekvatnim prostornim i kadrovskim kapacitetima i u funkciji je specifičnih zdravstvenih potreba korisnika u pogledu njihove ishrane.

Kuhinja i dve trpezarije u Ustanovi su opremljene najsavremenijom tehničkom opremom a mesečni jelovnik za korisnike se usklađuje sa njihovim zdravstvenim stanjem. Posebno se obraća pažnja na potrebe korisnika obolelih od dijabetesa i drugih obolenja koja usmeravaju na specifične načine ishrane.

Računovodstveno – finansijska služba

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom margin=15}kapacitet/finansije{/gallery}

Rad ove službe se odvija u skladu sa potrebama Ustanove kao i svih zakonskih propisa koji se kontinuirano prate i primenjuju u našoj Ustanovi.

Administrativno – tehnička služba

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom margin=15}kapacitet/ats{/gallery}

Rad ove službe je usklađen sa svim zakonskim propisima kao i normativnim aktima Ustanove a prati potrebe same Ustanove, svih zaposlenih radnika kao i korisnika koji se nalaze kod nas na smeštaju. U ovoj službi pored administrativno – pravnog posla obavlja i redovno tehničko odražavanje objekta, kao i obezbeđenje ustanove, a poseduje i adekvatan vozni park.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *