Позиви и конкурсна документација

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности .

Предмет јавне набавке: потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 


Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 
Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке природног гаса

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке природног гаса објављена је на Порталу за јавне набавке. Измењену конкурсну документацију у поступку јавне набавке природног гаса можете преузети са следеће линка: конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке – Прехрамбени производи

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке:

храна, намирнице 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Санитетски материјал

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности .

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Измена конкурсне документације у отворени поступку ЈН – набавка природног гаса и продужење рока

Измене конкурсне документације објављене су на Порталу за јавне набавке. Измене можете да видите на следећем линку измена конкурсне документације.

Продужење рока за ЈН у отвореном поступку за набавку природног гаса објављено је на Порталу за јавне набавке. Нови рок за јавну набавку можете видети на следећем линку продужење рока.

Продужење рока за достављање и отварање понуда у отвореном поступку јавне набавке – природни гас

На Порталу за јавне набавке објављено је продужење рока за достављање и отварање понуда у отвореном поступку јавне набавке – природни гас.

Обавештење о продужењу рока можете видети на следећем линку испод

Продужење рока

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке – Природни гас

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке .

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике.

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.