Позиви и конкурсна документација

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ – прехрамбени производи

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ прехрамбени производи је објављена на Порталу за јавне набавке по поратијама. Одлуке можете преузети са следећих линкова по партијама:

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ- Средства за одржавање хигијене

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) .

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ – санитетски материјал

У поступку јавне набавке мале вредности донета је одлука о додели уговора. Комплетну одлуку можете преузети са званичне интернет презентације Портала јавних набавки или преко следећег линка одлука о додели уговора.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – ОРМАРИ

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:
канцеларијска и друга опрема у објектима 


Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.