Позиви и конкурсна документација

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂАВрста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке:
техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – надоградња софтвера ЈИСУСЗ

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке: рачунарска опрема (хардверска и софтверска) 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ – прехрамбени производи

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ прехрамбени производи је објављена на Порталу за јавне набавке по поратијама. Одлуке можете преузети са следећих линкова по партијама:

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5