Позиви и конкурсна документација

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Моторна горива

Датум објављивања:

13.09.2013.

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

Предмет јавне набавке:

горива и мазива.

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.