ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ПОСЕТА КОРИСНИЦИМА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "СРЕМ" НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ТРЕНУТНОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ .

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОНЕ ОБЈАВЉЕНЕ НА ПОЧЕТНОЈ СТРАНИЦИ УСТАНОВЕ.

Позиви и конкурсна документација

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум објављивања:

13.01.2016.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Датум објављивања:

04.01.2016.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:добра у области енергетике 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Датум објављивања:

24.11.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

финансијске услуге – услуге осигурања 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

МОТОРНО ГОРИВО

Датум објављивања:

24.11.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

горива и мазива 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША

Датум објављивања:

03.12.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)  

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША

Датум објављивања:

03.12.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)  

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

БОЛНИЧКИ ЛИФТ

Датум објављивања:

22.09.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)  

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Датум објављивања:

08.09.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

градња путева, железничких пруга, аеродрома и спортских објеката 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ПРОШИРЕЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Датум објављивања:

15.07.2015.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

опште грађевински радови 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Датум објављивања:

05.01.2015.

 

Врста поступка:

отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.