Позиви и конкурсна документација

НАТКАСНЕ

Датум објављивања:

04.12.2017.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

канцеларијска и друга опрема у објектима 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

МОТОРНА ГОРИВА

Датум објављивања:

28.11.2017.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

горива и мазива 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ОПРЕМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Датум објављивања:

10.10.2017.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

НАМЕШТАЈ

Датум објављивања:

08.11.2017.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

канцеларијска и друга опрема у објектима 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

Датум објављивања:

05.10.2017.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

превозна средства 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Датум објављивања:

15.03.2017.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)  

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ОСТАЛЕ ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ И РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ

Датум објављивања:

03.02.2017.

 

Врста поступка:

отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке:

храна, намирнице

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

ПРИРОДНИ ГАС

Датум објављивања:

25.01.2017.

 

Врста поступка:

отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

Датум објављивања:

26.01.2017.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)  

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Датум објављивања:

17.01.2017.

 

Врста поступка:

поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.