Menu

Јавне набавке

Позив за подношење понуда у постуку ЈНМВ – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Датум објављивања:

06.01.2014.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

Позив за подношење понуда у постуку ЈНМВ – Гориво

Датум објављивања:

08.10.2013.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

горива и мазива 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

 

Позив за подношење понуда у постуку ЈНМВ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ“ РУМА

Датум објављивања:

13.09.2013.

 

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

 

Предмет јавне набавке:

финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије) 

 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Моторна горива

Датум објављивања:

13.09.2013.

Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности.

Предмет јавне набавке:

горива и мазива.

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, комплетну документацију поступка можете преузети са линка:

Јавна набавка.