ZABRANJENA JE POSETA KORISNICIMA GERONTOLOŠKOG CENTRA "SREM" NA OSNOVU ODLUKE DIREKTORA USTANOVE U SKLADU SA TRENUTNOM EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM U REPUBLICI SRBIJI .

SVE INFORMACIJE O KORISNICIMA MOŽETE DOBITI NA TELEFONE OBJAVLJENE NA POČETNOJ STRANICI USTANOVE.

Javne nabavke