ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ПОСЕТА КОРИСНИЦИМА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА "СРЕМ" НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ТРЕНУТНОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ .

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОНЕ ОБЈАВЉЕНЕ НА ПОЧЕТНОЈ СТРАНИЦИ УСТАНОВЕ.

Дан: 14. марта 2020.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Болнички кревети

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности .

Предмет јавне набавке: добра .

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 
Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.