Дан: 23. јануара 2020.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке – Природни гас

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке .

Предмет јавне набавке:

добра у области енергетике.

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.