Месец: новембар 2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – МОТОРНО ГОРИВО

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке:

горива и мазива.

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.